Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo rekomendacijų “, Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželyje:

 

  • Naudojamos šios nuotolinio ugdymo(si) aplinkos:
  • darželio svetainė https://www.trakuvokesdarzelis.lt/;
  • elektroninis paštas rastine@trakuvoke.vilnius.lm.;
  • pokalbių platformos – zoom, viber, messenger, whatsapp, padlet;
  • siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, pedagogai papildomai gali bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti asmeniniu elektroniniu paštu, skambinti telefonu ar dalintis SMS žinutėmis.

 

  • Skaitmeninių technologijų administratorius teikia nuotolines konsultacijas mokytojams, tėvams/globėjams technologijų naudojimo klausimais el. paštu: jsobolevski@gmail.com

 

 

  • Mokytojai ir ugdytinių tėvai/globėjai, bendru sutarimu, sukurtoje savo vaikų grupės bendruomenės aplinkoje (uždaroje „Facebook“ grupėje) nuotoliniu būdu dalinasi patirtimi, siunčiant atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą medžiagą, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad pedagogas matytų ir galėtų vertinti rezultatus ir įtraukti juos į bendrą pasiekimų vertinimo aplanką.

 

  • Mokytojų ir tėvų bendruomenės laikosi nuotolinio darbo etiketo bei asmens duomenų apsaugos taisyklių.

 

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

 

TVARKOS APRAŠAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU