Kontaktinės ir nuotolinės ugdomosios veiklos Tvarkos Aprašas

 

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių, tėvų, mokytojų sąveikas ir vaidmenis ugdymo procese, ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį.  

Įvairių sričių bei krypčių – edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos – mokslininkai vykdė bendrą tyrimo projektą, kurio tikslas – išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei. 

Dalinamės rengto projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniais rezultatai ir rekomendacijos, kurios tikime, jog padės labiau suprasti dabartinės situacijos padarinius ir atrasti būdus situacijai pagerinti. 

Projekto+E-vaikai+rekomendacijos+sveikatos+priežiūrai

 

Likite sveiki!

 

Pagarbiai,

Raminta Žmoginienė

Trakų Vokės lopšelio-darželio

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo rekomendacijų “, Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželyje:

 

  • Naudojamos šios nuotolinio ugdymo(si) aplinkos:
  • darželio svetainė https://www.trakuvokesdarzelis.lt/;
  • elektroninis paštas rastine@trakuvoke.vilnius.lm.;
  • pokalbių platformos – zoom, viber, messenger, whatsapp, padlet;
  • siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo, pedagogai papildomai gali bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti asmeniniu elektroniniu paštu, skambinti telefonu ar dalintis SMS žinutėmis.

 

  • Skaitmeninių technologijų administratorius teikia nuotolines konsultacijas mokytojams, tėvams/globėjams technologijų naudojimo klausimais el. paštu: jsobolevski@gmail.com

 

 

  • Mokytojai ir ugdytinių tėvai/globėjai, bendru sutarimu, sukurtoje savo vaikų grupės bendruomenės aplinkoje (uždaroje „Facebook“ grupėje) nuotoliniu būdu dalinasi patirtimi, siunčiant atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą medžiagą, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad pedagogas matytų ir galėtų vertinti rezultatus ir įtraukti juos į bendrą pasiekimų vertinimo aplanką.

 

  • Mokytojų ir tėvų bendruomenės laikosi nuotolinio darbo etiketo bei asmens duomenų apsaugos taisyklių.

 

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

 

TVARKOS APRAŠAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU