Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (iki 7 m.) bei pagalbos galimybės vaikui/ šeimai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistų parengtas informacinis lankstinuką tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste.

Atsisiųsti lankstinuką