Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Užimamos pareigos
1.        Danuta Kazartienė Sandelininkas
2.        Raminta Žmoginienė Sekretorius
3.        Olga Ševčenko Sekretorius
4.        Kotryna Klimovič Dietistas
5.        Marytė Bazienė Virėjas
6.        Jadvyga Mackevič Virėjas
7.        Danutė Jakovlevienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
8.        Violeta Bordovska Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
9.        Maja Banevič Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
10.    Silvija Zareckienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
11.    Juozas Švabauskas Pastatų prižiūrėtojas
12.    Vanda Švabauskienė Kiemsargis, valytojas
13.    Elvyra Zinevičiūtė Sargas
14.    Jurij Zamaro Sargas
15.    Gelena Dubinskienė Sargas
16.    Vladislava Stavarienė Skalbėjas, valytojas
17.    Ježi Sobolevski Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas