Darželyje vaikais rūpinasi:

8 – kvalifikuoti mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

4 – mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjos.

Pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teikia logopedas – spec. pedagogas.

Darželyje dirba psichologas, fizinio lavinimo specialistas, meninio ugdymo pedagogas.

Iš viso įstaigoje dirba 31 darbuotojas.