Darželyje vaikais rūpinasi 7 kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas,

4 ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos.

Pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teikia logopedė.

Darželyje dirba psichologė, fizinio lavinimo specialistas, meninio ugdymo pedagogė.

Iš viso įstaigoje dirba 24 darbuotojai.