Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams.

Pirmininkė – Daivutė Matusevičienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą)

2019-2020 m. m. Tarybos nariai:

  1. Miglė Vegienė – Poliakuvienė – “Boružėlių” gr. tėvų atstovė;
  2. Ugnė Bazienė – “Boružėlių” gr. tėvų atstovė;
  3. Gintarė Rupkienė – “Kiškučių” gr. tėvų atstovė;
  4. Indrė Jarašūnienė – “Voveriukų” gr. tėvų atstovė;
  5.  Sigita Mickevičienė – “Bitučių” gr. atstovė;
  6. Eglė Šiškienė – darželio direktorė;
  7. Virginija Mikėnienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  8. Danuta Kazartienė – direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.