Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams.

TARYBOS NUOSTATAI

2022-2023 m. m. Tarybos sudėtis:

      Pirmininkė – Sigita Mickevičienė – “Bitučių” grupės tėvų atstovas.

  1. Ieva Šiušaitė – Trakų Vokės dvaro sodybos direktorė – bendruomenės atstovė;
  2. Miglė Vėgytė-Poliakuvienė – “Boružėlių” grupės tėvų atstovas;
  3. Gintarė Rupkienė – “Kiškučių” grupės tėvų atstovas;
  4. Živilė Sinkevičienė – “Voveriukų” grupės tėvų atstovas;
  5. Rasa Vaičiūnienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą – pedagogų tarybos atstovas;
  6. Jolita Endriuškienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą – pedagogų tarybos atstovas;
  7. Gabrielius Kantakevičius – neformaliojo ugdymo specialistas ikimokyklinio amžiaus vaikų lavinimui – pedagogų tarybos atstovas.
  8. Aušra Auškalnė – psichologas – pedagogų tarybos atstovas.