Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams.

TARYBOS NUOSTATAI

2021-2022 m. m. Tarybos sudėtis:

      Pirmininkė – Sigita Mickevičienė – “Bitučių” gr. tėvų atstovas.

  1. Ieva Šiušaitė – Trakų Vokės dvaro sodybos direktorė – bendruomenės atstovė;
  2. Ugnė Bazienė – “Boružėlių” gr. tėvų atstovas;
  3. Gintarė Rupkienė – “Kiškučių” gr. tėvų atstovas;
  4. Živilė Sinkevičienė – “Voveriukų” gr. tėvų atstovas;
  5. Rasa Vaičiūnienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą – pedagogų tarybos atstovas;
  6. Jolita Endriuškienė – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą – pedagogų tarybos atstovas;
  7. Gabrielius Kantakevičius – neformaliojo ugdymo specialistas ikimokyklinio amžiaus vaikų lavinimui – pedagogų tarybos atstovas.