Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių atstovus bei rėmėjus. Taryba aptaria visas darželio veiklos sritis, sprendžia ir numato svarbiausias veiklos kryptis bei perspektyvas. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams.

TARYBOS NUOSTATAI

2022-2023 m. m. Tarybos sudėtis:

      Pirmininkė – Sigita Mickevičienė -„Bitučių“ grupės tėvų atstovė.

  1. Ieva Šiušaitė – Trakų Vokės dvaro sodybos direktorė – bendruomenės atstovė;
  2. Miglė Vėgytė-Poliakuvienė – „Boružėlių“ grupės tėvų atstovė;
  3. Gintarė Rupkienė -„Kiškučių“ grupės tėvų atstovė;
  4. Živilė Sinkevičienė – „Voveriukų“ grupės tėvų atstovė;
  5. Rasa Vaičiūnienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, – pedagogų tarybos atstovė;
  6. Jolita Endriuškienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, – pedagogų tarybos atstovė;
  7. Gabrielius Kantakevičius – fizinio ugdymo mokytojas – pedagogų tarybos atstovas.
  8. Aušra Auškalnė – psichologas – pedagogų tarybos atstovė.