Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Kvalifikacinė
kategorija
Užimamos pareigos Kokią mokslo įstaigą baigė, kada  
1.        Aušra Auškalnė 4 kategorijos psichologas. Psichologas. 2012 m. Mykolo Romerio universitetas. Psichologijos bakalauro laipsnis.

2014 m. Mykolo Romerio  universitetas. Psichologijos magistro laipsnis.

 
2.        Dovilė Gailiūnienė Mokytoja. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2010 m. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis.  
3. Rita Radzevičienė Muzikos vyr. mokytojas. Meninio ugdymo pedagogas. 1996 m. Šiaulių universitetas. Pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacija.

1999 m. Lietuvos muzikos akademija. Muzikos pedagogika. Magistro laipsnis.

 
4. Valentina Banevič Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.  
5. Alina Černel Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2015 m. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.  
6.        Jolita Endriuškienė Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2012 m. Vilniaus kolegija. Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.

2021 m. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Perkvalifikavimo studijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulio programoje.

 
7. Julija Šliagova Mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Studijos – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulktetas  
8.        Gabrielius Kantakevičius Vyr. mokytojas. Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui). 2017 m. Lietuvos Edukologijos universitetas. Kūno kultūros ir sporto pedagogikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.  
9. Vaida Mackonienė Mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 1991 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.  
10. Virginija Mikėnienė Metodininkas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 1991 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.  
11. Rasa Vaičiūnienė Vyr. mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2020 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.  
12. Edita Striškienė Mokytojas. Logopedas 2012 m. Panevėžio kolegija. Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.

2015 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos magistro laipsnis.

2019 m. Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 
13. Lina Trakymienė Mokytojas Socialinis pedagogas 2009 m. Vilnaius kolegija. Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.