Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Kvalifikacinė
kategorija
Užimamos pareigos Kokią mokslo įstaigą baigė, kada  
1.        Aušra  4 kategorijos psichologas. Psichologas. 2012 m. Mykolo Romerio universitetas. Psichologijos bakalauro laipsnis.

2014 m. Mykolo Romerio  universitetas. Psichologijos magistro laipsnis.

 
2.        Dovilė  Mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2010 m. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis.  
3. Rita  Muzikos vyr. mokytojas. Meninio ugdymo mokytojas. 1996 m. Šiaulių universitetas. Pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacija.

1999 m. Lietuvos muzikos akademija. Muzikos pedagogika. Magistro laipsnis.

 
4. Valentina  Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.  
5. Alina  Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2015 m. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.  
6.        Jolita  Vyr. mokytojas. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2012 m. Vilniaus kolegija. Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.

2021 m. Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Perkvalifikavimo studijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulio programoje.

 
7. Gabija Mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Studijos – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulktetas  
8.        Gabrielius  Vyr. mokytojas. Fizinio ugdymo mokytojas. 2017 m. Lietuvos Edukologijos universitetas. Kūno kultūros ir sporto pedagogikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.  
9. Vaida  Mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 1991 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.  
10. Virginija  Metodininkas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 1991 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.  
11. Rasa  Vyr. mokytojas. Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 2020 m. Vytauto Didžiojo universitetas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.  
12. Edita  Vyr. logopedas. Logopedas 2012 m. Panevėžio kolegija. Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.

2015 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos magistro laipsnis.

2019 m. Šiaulių universitetas. Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 
13. Lina  Mokytojas Socialinis pedagogas 2009 m. Vilnaius kolegija. Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.