Mūsų misija – ugdymo įstaiga, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, savo veiklą siejanti su bendromis tautos tradicijomis, ekologinės elgsenos bei sveikos gyvensenos principais ir kartu su šeima siekianti kokybiško vaikų ugdymo.

          Mūsų vizija – patraukli, šiuolaikiška, atvira bendruomenei, sėkmingai dirbanti įstaiga, turinti gerą įvaizdį mieste.

          Mūsų kultūra – ugdymo institucija, kuri atliepia į bendražmogiškąsias tautos vertybes, ugdanti kūrybišką, laisvą, savimi pasitikintį vaiką, kurianti naujus ugdymo modelius, kelianti savo įstaigos prestižą.

          Mūsų filosofija orientuota į vaiko, kaip asmenybės puoselėjimą ir vertinimą, padedant jam atsiverti pasauliui savo emociniais išgyvenimais, interesais, vertybėmis.