ELIIS – tai šiuolaikinė priemonė, kuri palengvins ir paspartins informacijos prieinamumą, suteiks papildomą bendravimą patogiu metu, taupys darbuotojų laiką pildant ir perduodant dokumentus, bus pritaikyta prie įstaigos poreikių.

Šiuo metu elektroniniu dienynu  naudojasi lopšelio-darželio mokytojai, administracija.

Kviečiame prisijungti ir vaikučių tėvelius. Naudojantis dienynu bus galima stebėti savo vaiko pažangą, lankomumą, grupės auklėtojos informaciją ir pranešimus.

Tikimės, kad dienyno dėka keitimasis aktualia informacija tarp mokytojų, tėvų ir administracijos dar labiau pagerės.

https://eliis.eu/auth/login

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

Atmintinė tėvams prisijungimui prie Eliis