Vilniaus miesto pakraštyje, šalia grafo J. Tiškevičiaus dvaro, prancūzų landšafto architekto E. Andrė projektuoto unikalaus parko su tvenkiniais ir miško prieglobstyje, netoliese tekančios Vokės upės 1958 metais įkurtas darželis Trakų Vokėje. Mediniame pastate šalia rūmų buvo atidaryta viena grupė, kurią lankė įvairaus amžiaus vaikai, vėliau ji buvo perkelta į rūmus, dar vėliau į daugiabutį namą (J. Tiškevičiaus g. 2). Nuo 1968 m. darželis veikia dabartiniame pastate.

       Visa organizuojama ugdomoji veikla lopšelyje-darželyje neatsiejamai susijusi su gamta – pasivaikščiojimai,  ekskursijos, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai, aplinkosauginiai projektai, sporto pramogos, meno renginiai. Lankantys darželį vaikai turi galimybę susipažinti su J. Tiškevičiaus dvaro sodybos architektūra, dalyvauti ten organizuojamuose renginiuose ir lopšelio-darželio bendruomenės rengiamose šventėse. Lopšelyje-darželyje su visa bendruomene švenčiamos kalendorinės metų šventės, dalyvaujama Trakų Vokės bendruomenės inicijuojamuose renginiuose.  Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su Trakų Vokės gimnazija, kultūros namais. Lopšelis-darželis yra kartų įstaiga:  tėvai, vaikai ir pedagogai yra užaugę šioje ugdymo įstaigoje. Įstaigą lanko jau trečia Trakų Vokės gyventojų karta. Trakų Vokėje yra apie 4000 gyventojų, gyvenvietė sparčiai plečiasi. 

          Darželis dirba pagal Vilniaus Trakų Vokės lopšelio-darželio pedagogų komandos parengtą ir Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės spalvos”.