LOGOPEDAS

 

LOGOPEDO PAGALBA – TAI PRATYBOS (UŽSIĖMIMAI), KURIŲ TIKSLAS – ŠALINTI KALBOS IR KALBĖJIMO SUTRIKIMUS, LAVINTI VAIKO KALBINIUS GEBĖJIMUS. NUO SUTRIKIMO SUNKUMO PRIKLAUSO PRATYBŲ INTENSYVUMAS, TRUKMĖ IR POBŪDIS. LOGOPEDO PAGALBOS EFEKTYVUMAS LABAI PRIKLAUSO NUO LOGOPEDO IR VAIKO TĖVŲ BENDRADARBIAVIMO. IŠMOKĘS TAISYKLINGAI KALBĖTI VAIKAS LABIAU PASITIKĖS SAVIMI, GEBĖS LAISVAI BENDRAUTI, LABIAU SUVOKS IR APIBENDRINS SAVO SUMANYMUS, VEIKSMUS BEI PASIRENGS SĖKMINGAI MOKYTIS MOKYKLOJE.

 

 

TĖVAMS BŪTINA SUSIRŪPINTI, JEIGU:

 

 • 1-2 METŲ VAIKAS NETARIA JOKIŲ GARSŲ;
 • 3 METŲ VAIKAS VARTOJA TIK PAVIENIUS ŽODŽIUS, GARSUS, GARSAŽODŽIUS;
 • 4-5 METŲ VAIKAS KALBA NETAISYKLINGAIS SAKINIAIS, NEDERINA ŽODŽIŲ SAKINIUOSE, VAIKO KALBĄ SUNKIAI SUPRANTA APLINKINIAI;
 • 5-6 METŲ VAIKAS DAR NETAISYKLINGAI TARIA KALBOS GARSUS, NEGEBA RIŠLIAI PAPASAKOTI APIE DAIKTĄ, PATEIKTA TEMA, PAGAL ILIUSTRACIJĄ.
 • VAIKAS MIKČIOJA;
 • VAIKAS TURI KITŲ RAIDOS PROBLEMŲ.

 

 

LOGOPEDO DARBO LAIKAS

 

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos

(tiesioginis darbas su vaikais)

Nekontaktinės darbo valandos

(tėvelių konsultavimas, dokumentų pildymas)

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS 7.00 – 12.30
TREČIADIENIS 7.00 – 12.30 12.30 – 19.30
KETVIRTADIENIS 7.00 – 12.30
PENKTADIENIS 7.00 – 12.30 12.30 – 19.30

Registruotis telefonu iš anksto susitarus: 8 630 09083 arba el.paštu: logopedas@trakuvoke.vilnius.lm.lt

 

 

 

PSICHOLOGAS

 

PSICHOLOGO VEIKLOS TIKSLAS – ĮVERTINTI IR PADĖTI SPRĘSTI VAIKŲ PSICHOLOGINES, ASMENYBĖS IR UGDYMOSI PROBLEMAS BENDRADARBIAUJANT SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS), MOKYTOJAIS IR KITAIS SPECIALISTAIS.

 

PSICHOLOGAS GALI:

 • STEBĖTI VAIKUS GRUPĖJE VEIKLOS IR LAISVO ŽAIDIMO METU;
 • GAVUS RAŠTIŠKĄ TĖVŲ SUTIKIMĄ KONSULTUOTI VAIKĄ INDIVIDUALIAI KABINETE ARBA DIRBTI INDIVIDUALIAI SU VAIKU GRUPĖJE;
 • ESANT PSICHOLOGINĖS PEDAGOGINĖS TARNYBOS (PPT) IŠVADAI DĖL VAIKO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, TEIKTI VAIKUI INDIVIDUALIĄ PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ;
 • ĮVERTINTI UGDYTINIŲ GALIAS IR SUNKUMUS, RAIDOS YPATUMUS, PSICHOLOGINES, ASMENYBĖS IR UGDYMOSI PROBLEMAS.
 • VYKDYTI UŽSIĖMIMUS VAIKAMS GRUPĖJE, SUSIJUSIUS SU EMOCINIU IR SOCIALINIU VAIKO UGDYMU.

 

Į PSICHOLOGĄ RAGINAME KREIPTIS, JEI:

 • SUSIDURIATE SU SUDĖTINGA IR/AR UŽSITĘSUSIA VAIKO ADAPTACIJA DARŽELYJE;
 • PASTEBITE, JOG VAIKAS PATIRIA ELGESIO IR EMOCIJŲ SUNKUMUS – STAIGA IR/AR DAŽNAI SUPYKSTA IR JAM SUDĖTINGA NURIMTI, PASIRINKTI TINKAMĄ PYKČIO IŠREIŠKIMO BŪDĄ, VAIKAS TAPO UŽDARAS, DAŽNAI VERKIA, ATRODO LIŪDNAS IR T. T.;
 • NERAMINA SU VAIKO RAIDA KYLANTYS IŠŠŪKIAI, SUNKU SUPRASTI PSICHOLOGINIUS VAIKO POREIKIUS;
 • PASTEBITE PATYČIŲ ATVEJĮ DARŽELYJE;
 • NORITE PASITARTI DĖL KITŲ, AUKŠČIAU NEIŠVARDINTŲ PRIEŽASČIŲ, DĖL KURIŲ JAUČIATE NERIMĄ.

 

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS

 

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos

(tiesioginis darbas su vaikais, tėvų (globėjų) konsultavimas)

Nekontaktinės darbo valandos

(dokumentų pildymas, pasiruošimas veikloms)

PIRMADIENIS 8.30 – 16.30
ANTRADIENIS 8.30 – 11.00
TREČIADIENIS 9.00 – 14.00
KETVIRTADIENIS 13.00 – 16.00

Registruotis telefonu iš anksto susitarus: 8 693 96448 arba el.paštu: psichologas@trakuvoke.vilnius.lm.lt

 

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS:

PADĖTI VAIKAMS GERIAU ADAPTUOTIS VISUOMENĖJE, BENDRUOMENĖJE, LOPŠELYJE – DARŽELYJE, KITOSE SOCIALINĖSE ĮSTAIGOSE, VYGDANČIOSE UGDYMO FUNKCIJAS, RACIONALIAI IŠNAUDOTI VISAS TEIKIAMAS GALIMYBES LAVINTIS, UGDYTIS IR AUGTI SAVARANKIŠKAIS PILIEČIAIS.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS:

 

 • DIRBA SU VAIKU, TĖVAIS AR TEISĖTAIS VAIKO ATSTOVAIS, PEDAGOGAIS IR KITAIS ĮSTAIGOJE DIRBANČIAIS SPECIALISTAIS;
 • VERTINA IR PADEDA SPRĘSTI PROBLEMAS, SUSIJUSIAS SU ĮVAIRIAIS VAIKAMS KYLANČIAIS SUNKUMAIS (PAGRINDINIŲ VAIKO REIKMIŲ TENKINIMO, SAUGUMO UŽTIKRINIMO), DIRBA SU VAIKAIS TURINČIAIS BENDRAVIMO, EMOCIJŲ IR ELGESIO BEI KT. PROBLEMŲ.
 • PADEDA TĖVAMS AR TEISĖTIEMS VAIKO ATSTOVAMS UGDYTI VAIKĄ, SUPRASTI JO SOCIALINIUS POREIKIUS, JŲ TENKINIMO SVARBĄ, GERIAU SUPRASTI VAIKO, TURINČIO RAIDOS SUNKUMŲ POREIKIUS, TĖVŲ TEISES IR PAREIGAS. INFORMUOJA TĖVUS APIE JŲ TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ;
 • BENDRADARBIAUJA SU PEDAGOGAIS, ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA, KITŲ INSTITUCIJŲ SPECIALISTAIS SPRENDŽIANT VAIKŲ SOCIALINES IR PEDAGOGINES PROBLEMAS, IEŠKO VEIKSMINGŲ IR EFEKTYVIŲ PAGALBOS BŪDŲ. PADEDA JIEMS GERIAU SUPRASTI, KAIP VAIKŲ SOCIALINĖS PROBLEMOS VEIKIA JŲ ELGESĮ.
 • ATSTOVAUJA IR GINA VAIKŲ TEISES UGDYMO, TEISĖSAUGOS IR KITOSE INSTITUCIJOSE;
 • UGDO VAIKŲ SOCIALINIUS ĮGŪDŽIUS;
 • VYKDO PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJĄ.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO LAIKAS

 

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos

(tiesioginis darbas su vaikais, tėvų (globėjų) konsultavimas)

Nekontaktinės darbo valandos

(dokumentų pildymas, pasiruošimas veikloms)

TREČIADIENIS 14.00 – 18.00 8.30 – 13.30
KETVIRTADIENIS 8.30 – 13.30 14.00 – 18.00

Registruotis telefonu iš anksto susitarus: 8 603 95026 arba el.paštu: ugdymas@trakuvoke.vilnius.lm.lt