Užgavenės Och!

Grupėse užsigavėjome.

Mokyklos stadione šokome, dainavome, žiemą išvarėm!