Pasirengimas mobilizacijai

Remdamasi 2022 m. LR Seimo patvirtinta Nacionalinės Darbotvarkės „Lietuvos
Respublikos Piliečių Rengimo Pilietiniam Pasipriešinimui Strategija“, patvirtintu jos
įgyvendinimo planu, geopolitine situacija ir išaugusiu temos aktualumu, Krašto apsaugos
ministerija (toliau – KAM) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie
KAM spalio 9 d. visuomenei pristatė informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“
(toliau – platforma), kuri yra prieinama adresu www.mobilizacijosmokykla.lt. Platformos tikslas
– suteikti bazines žinias trimis visuotinei gynybai svarbiomis temomis – mobilizacija, pilietinis
pasipriešinimas ir priimančiosios šalies parama.

Mobilizacijos mokykla

Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilnius Trakų Vokės lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas